ABRUZZO – Ass.Prot.Civ.O.D.V.”Giustino Romano” – TORREVECCHIA TEATINA